Left Right
Tarief

Tarief

Mijn tarief bedraagt € 150,00 tot € 200,00 per uur afhankelijk van de urgentie, omvang, aard en belang van de werkzaamheden. Het tarief is exclusief 21% omzetbelasting en 7% kantoorkosten.Verschotten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten breng ik apart in rekening. Afwijkende prijsafspraken zijn mogelijk.

Op iedere overeenkomst van opdracht zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing, voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.