Left Right
Diensten

Diensten

Recht en Mediation

Mijn inzet is uw advocaat of mediator te zijn bij oplossingen rondom een:

 • collectieve arbeidsovereenkomst
 • ontslag
 • ontbinding
 • ontslagvergunning
 • minnelijke beeïndiging
 • opzegtermijn
 • sociaal plan
 • secundaire arbeidsvoorwaarde
 • arbeidsomstandigheid
 • ondernemingsraad
 • loonvordering
 • loondoorbetalingsverplichting
 • ziekte
 • arbeidsongeschiktheid
 • reïntegratie
 • proeftijdbeding
 • concurrentiebeding
 • relatiebeding
 • schorsing
 • non-actiefstelling
 • vrijstelling van werkzaamheden
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • werknemersaansprakelijkheid