Left Right
Tarief

Tarief

Mijn tarief als advocaat of mediator bedraagt tussen de € 175,00 tot € 200,00 per uur, afhankelijk van de urgentie, omvang, aard en belang van de werkzaamheden. Het tarief is exclusief 21% omzetbelasting en 7% kantoorkosten. Verschotten (voor zover van toepassing) zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten breng ik apart in rekening. Vaste en afwijkende prijsafspraken zijn mogelijk.

Op iedere overeenkomst van opdracht (zo ook op een mediationovereenkomst) zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing, voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

Advocatenkantoor Sanders ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Advocatenkantoor Sanders is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt Advocatenkantoor Sanders toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt Advocatenkantoor Sanders ervoor dat de gelden direct naar de rechthebbende worden overgemaakt. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Advocatenkantoor Sanders derdengelden op de kantoorrekening.