Left Right
Kantoor

Kantoor

Advocaat of Mediator

Gedegen kennis gecombineerd met jarenlange ervaring. Mijn betrokken en persoonlijke benadering leidt ertoe dat u zich vertrouwd en gesterkt zult voelen in de aanpak van uw probleem.

Vakkundige bijstand of mediation moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Dat is de filosofie waarop mijn praktijk is gebaseerd. Dit betekent dat ik kwaliteit lever tegen betaalbare en heldere tarieven.

Soms zal er sprake zijn van een dreigend of actueel conflict. Een conflict kan ontstaan omdat communicatie onduidelijk of ‘niet’ plaatsvindt over een onderwerp wat mensen wel belangrijk vinden. Ook kan een conflict ontstaan in een situatie waarin twee of meer mensen – individuen of groepen – die behoren tot één sociaal systeem, doelen of zaken nastreven die onverenigbaar zijn, en daardoor in botsing komen.

Als verschillende mensen met elkaar in conflict zijn en men hier niet zelf uit kan komen, kan het inschakelen van een advocaat en daarna de gang naar de rechtbank uitkomst bieden. Het risico is echter groot dat de uitkomst daarvan niet voor iedere betrokken partij even wenselijk is.

Immers als advocaat los ik conflicten vanuit een partijdige rol op. Je gaat tot het uiterste om het meest optimale resultaat te behalen voor een cliënt. Dat kan goed gaan, of fout gaan. Maar zelfs als het goed gaat, dan blijft je cliënt regelmatig met een ontevreden onvoldaan gevoel achter. Want los van het feit dat procederen duur is, blijft het oorspronkelijke conflict in stand. Dat is vaak niet opgelost. Partijen blijven hangen in ‘ik heb gelijk en jij hebt ongelijk’. Er wordt niet tegemoet gekomen aan hun gevoel, de echte onderliggende belangen zijn niet boven tafel gekomen. En juist dát is hetgeen wat vaak een conflict veroorzaakt.

Bij mediation kiezen partijen die met elkaar in conflict zijn ervoor om sámen, met behulp van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator), te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

Mediation is dan ook steeds meer naast rechtspraak een alternatieve wijze van conflictoplossing. Daarin kan ik in de rol van mediator een belangrijke rol vervullen.

Als mediator breng ik de verstoorde communicatie weer op gang, begeleid ik de betrokken partijen en structureer ik het proces, zodat de partijen zich kunnen concentreren op de inhoud. Als mediator neem ik daarbij een neutrale en onpartijdige positie in. Dat wil zeggen: ik ben er voor alle partijen en neem geen stelling. Mediation kent een aantal voordelen:

  • Mediation voorkomt veel stress omdat partijen zélf de regie hebben over de uitkomst van hun conflict.
  • Mediation vergroot de duur kans op een duurzaam resultaat: voor mensen in conflict die met elkaar verder willen of moeten is mediation een investering in de relatie, maar ook als je niets meer met elkaar te maken zult hebben, vergroot mediation de kans om de relatie netjes te beëindigen en ruimte te maken voor een nieuw begin.
  • Mediation bespaart in tegenstelling tot een gang naar de rechtbank veel tijd en geld.

Veelal is het niet duidelijk of het zinvol is een advocaat of een mediator in te schakelen. In het eerste telefonische contact zal ik trachten een (algemeen preventief) advies of (voorlopig) antwoord op uw vragen te geven.