Left Right
Kantoor

Kantoor

Werkwijze

Gedegen juridische kennis gecombineerd met jarenlange ervaring. Mijn betrokken en persoonlijke benadering leidt ertoe dat u zich vertrouwd en gesterkt zult voelen in de aanpak van uw probleem. Dat maakt van Advocatenkantoor Sanders uw advocatenpraktijk in arbeidsrecht.

Vakkundige juridische bijstand in arbeidszaken moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Dat is de filosofie waarop mijn advocatenpraktijk is gebaseerd. Dit betekent dat ik kwaliteit lever tegen betaalbare en heldere tarieven. Veelal is het niet duidelijk of het zinvol is een advocaat in te schakelen. In het eerste telefonische contact zal ik trachten een (voorlopig) antwoord op uw vragen te geven Zo mogelijk krijgt u antwoord in de vorm van een algemeen preventief advies. Soms zal er sprake zijn van een dreigend of actueel conflict.

De mate van urgentie en belangrijkheid kunnen, juridisch beschouwd, verschillen. Het kan ook zo zijn dat er eigenlijk niet van een juridisch probleem gesproken kan worden. Indien er naar mijn inschatting sprake is van een mogelijke zaak, zal ik u vragen de relevante documenten ter nadere beoordeling aan mij te doen toekomen en/of u uitnodigen voor een kantoorbespreking. Voor de beoordeling en/of de kantoorbespreking bent u honorarium verschuldigd.

Bij een eerste kantoorbespreking werkt het veelal het beste als u een korte samenvatting van de gebeurtenissen geeft. Ik kan dan vervolgens aan de hand van concrete vragen een beeld van de casus krijgen. Uiteraard wordt ook de financiƫle kant van zaak besproken. Ik verricht mijn werkzaamheden in beginsel op basis van een voorschot.