Left Right
Over

Over

Advocatenkantoor Sanders

Bent u als werkgever of werknemer op zoek naar een ervaren advocaat, persoonlijk adviseur of mediator op het gebied van arbeidsrecht? Schakel mij dan in!

Arbeidsrechtelijke kwesties kunnen voor een leek al snel ingewikkeld worden. Het liefst wilt u er zo snel mogelijk van af. Maar u wilt ook dat uw zaak optimaal wordt aangepakt.

Advocatenkantoor Sanders is uw kantoor als u op zoek bent naar een oplossingsgerichte advocaat of mediator. Met mijn in het bedrijfsleven opgedane brede ervaring en specialisatie heb ik als advocaat in het afgelopen decennium met diverse werkgevers in het Midden- en Kleinbedrijf een langdurige adviesrelatie opgebouwd en een groot aantal werknemers persoonlijk bijgestaan. Daarnaast heb ik in de rol van mediator samen met werkgevers en werknemers die met elkaar in conflict waren naar een oplossingen gezocht die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar waren. Hierin schuilt mijn onderscheid en bewezen kracht!

Ook mediaton kan een oplossing bieden …

Ik ben persoonlijk lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Het lidmaatschap van deze landelijke specialisatievereniging staat alleen open voor advocaten die een postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht met goed gevolg hebben afgerond.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik (mr. F.P.M. Sanders) als hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd.

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten op het geregistreerde hoofdrechtsgebied te behalen.

Als geregistreerd en ISO gecertificeerd mediator (ADR Register) ben ik lid van de grootste beroepsvereniging voor mediators, de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

Op grond van deze registratie ben ik als mediator (associate practioner) verplicht minimaal twaalf opleidingspunten per kalenderjaar en minimaal vijftien opdrachten over een periode van vijf kalenderjaren uit te voeren.  

pic24464

Afbeelding met tekst, teken
Automatisch gegenereerde beschrijving